Zbiorniki i aparatury

Obudowy filtrów

Obudowy filtrów poszerzają naszą gamę produktów i stanowią ważny element konstrukcji zbiorników i aparatów. Konstrukcja i produkcja opiera się na projektach własnych lub klienta. Na życzenie klienta montujemy dostarczone wkłady filtracyjne i inne elementy. Opcjonalnie oferujemy wkłady filtracyjne naszych partnerów. 

Oczywiście każdy projekt oparty jest na krajowych i międzynarodowych normach i standardach. 

Obliczenia, wykonanie, odbiory i wszystkie niezbędne testy przeprowadzamy zgodnie z Dyrektywą Ciśnieniową 2014/68/UE, AD2000, EN 13445 i ASME. 

Oferujemy wykonanie ze stali węglowej, nierdzewnej lub materiałów specjalnych i gwarantujemy zgodność z EN i ASTM / ASME z atestami zgodnie z EN 10204 3.1 lub 3.2.

Obudowa filtra łącznie z zamknięciem bagnetowym
Obudowa filtra łącznie z zamknięciem bagnetowym
Obudowa filtra
Obudowa filtra
Obudowa filtra
Obudowa filtra
Obudowa filtra
Obudowa filtra
Obudowa filtra
Obudowa filtra