Polityka prywatności

Ochrona danych

Ochrona danych

W przypadku zaistnienia w ramach oferty internetowej możliwości wprowadzenia danych osobowych lub firmowych (adresy poczty elektronicznej, nazwiska, adresy pocztowe), użytkownik udostępnia je wyłącznie na zasadzie dobrowolności. Korzystanie z wszystkich oferowanych usług oraz ich opłacanie jest dozwolone bez ujawniania takich danych, względnie anonimowo lub pod pseudonimem, o ile mieści się to w granicach możliwości i jest technicznie wykonalne.

Google Analytics

Strona internetowa firmy AJM GmbH korzysta z Google Analytics, usługi analizy internetowej Google Inc. („Google”). Google Analytics używa tzw. ciasteczek, plików tekstowych zapisanych na komputerze użytkownika, które umożliwiają analizę korzystania przez niego ze strony internetowej. Takie informacje wygenerowane poprzez ciasteczko są z reguły przenoszone na serwer Google w USA i tam zapisywane. W przypadku aktywacji anonimizacji adresu IP na stronie internetowej następuje jego uprzednie skrócenie przez Google. Dotyczy to jednak użytkowników z państw członkowskich Unii Europejskiej oraz innych państw będących stroną Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

Jedynie w wyjątkowych przypadkach na serwer Google jest przenoszony pełny adres IP, który jest następnie skracany. Na zlecenie firmy użytkującej tę stronę internetową firma Google będzie uwzględniać powyższe informacje podczas analizy korzystania ze strony przez użytkownika i generowania raportów dot. aktywności na stronie oraz realizowania na jej rzecz innych usług związanych z korzystaniem ze stron internetowych i Internetu. Adres IP przekazywany za pomocą narzędzia Google Analytics przez przeglądarkę nie jest łączony z innymi danymi Google.

Użytkownik może uniemożliwić zapis ciasteczek, wprowadzając odpowiednie ustawienia w przeglądarce. Wtedy jednak nie będzie miał możliwości korzystania w pełnym zakresie ze wszystkich funkcji dostępnych na stronie. Ponadto może on zapobiec rejestrowaniu w Google danych wygenerowanych przez ciasteczko, które odnoszą się do korzystania przez niego ze strony (w tym adresu IP) oraz przetwarzaniu ich przez Google, pobierając i instalując dodatek do przeglądarki dostępny pod następującym adresem: tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Dokładniejsze informacje znajdują się na stronie: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl lub https://www.google.com/intl/pl/policies/ (ogólne informacje dot. Google Analytics i ochrony danych). Na stronie internetowej rozszerzono Google Analytics o kod „gat._anonymizeIp();”, zapewniając tym samym zanonimizowaną rejestrację adresów IP (tzw. maskowanie IP).