Impressum

Dane według §5 TMG (Ustawy o mediach elektronicznych):

AJM GmbH

Wiesenstr. 10
DE 57258 Freudenberg

Reprezentowana przez :

Marek Merwicki,
Philipp Merwicki, M.Sc.

Kontakt

Tel: +49 2734 434 99 60
Fax: +49 2734 434 99 62

E-Mail: info@ajm-gmbh.com

Rejestr handlowy:

Registergericht: Amtsgericht Siegen
Registernummer: HRB 8386

Nr identyfikacyjny VAT:

Umsatzsteuer-Identifikationsnummer gemäß §27a Umsatzsteuergesetz: DE254834133

Wyłączenie odpowiedzialności

Treść oferty online

Autor nie odpowiada za aktualność, poprawność, kompletność lub jakość udostępnionych informacji. Zasadniczo wykluczone są roszczenia z tytułu odpowiedzialności autora odnoszące się do szkód materialnych i niematerialnych powstałych w wyniku wykorzystania lub niewykorzystania prezentowanych informacji, lub też spowodowanych korzystaniem z informacji błędnych i niekompletnych, z wyjątkiem przypadków udowodnionej winy autora na skutek umyślnego działania lub rażącego niedbalstwa. Wszystkie przedstawione oferty są niezobowiązujące i niewiążące. Autor stanowczo zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian, uzupełnień, do usuwania, bądź też do tymczasowego lub definitywnego zawieszenia publikacji cześci lub całości oferty.

Prawo autorskie i ochrony znaków

Autor stara się przestrzegać praw autorskich we wszystkich publikacjach zawierających grafiki, dokumenty dźwiękowe, sekwencje wideo oraz teksty, jak również korzystać ze stworzonych przez siebie bądź nie wymagających licencji grafik, dokumentów dźwiękowych, sekwencji wideo oraz tekstów. Wszystkie wymienione w ofercie internetowej znaki firmowe lub towarowe, które są ewentualnie chronione przez osoby trzecie, podlegają bez ograniczeń postanowieniom aktualnie obowiązującego prawa w zakresie ochrony znaków oraz praw posiadania, jakie przysługują ich zarejestrowanym właścicielom. Samo tylko ich wymienienie nie daje podstawy do konkluzji, że znaki firmowe nie są chronione prawami osób trzecich! Prawa autorskie w odniesieniu do stworzonych przez samego autora i publikowanych na stronach internetowych materiałów pozostają wyłącznie jego własnością. Powielanie lub wykorzystywanie takich grafik, dokumentów dźwiękowych, sekwencji wideo oraz tekstów w innych elektronicznych bądź drukowanych publikacjach jest bez wyraźnej zgodny ich autora zabronione.