Usługi i produkty

Zamknięcia szybkozłączne

Obliczenia, konstrukcja i produkcja zamknięć szybkozłącznych dla zbiorników ciśnieniowych jest częścią naszego szerokiego portfolio.

Każde zamknięcie jest dla nas produkcją jednostkową i specjalną - obliczenia, zastosowane materiały, konstrukcja i odbiór odbywają się po ścisłej konsultacji z naszymi klientami. Robiąc to, oczywiście przestrzegamy aktualnych norm i przepisów.

Nasze zamknięcia szybkozłączne wyposażone są we wszelkie niezbędne zabezpieczenia. Urządzenia te zapobiegają otwarciu aparatu znajdującego się pod ciśnieniem.

Więcej informacji na temat naszych zamknięć szybkozłącznych można znaleźć na stronie www.af-closures.com​​​​​​​.

Możliwe warianty:

 • zamknięcia bagnetowe 
 • zamknięcia segmentowe
 • zamknięcia zaciskowe klamrowe
   

Możliwe wykonania:

 • z ręcznym lub wspomaganym (np. hydraulicznie) mechanizmem otwierania i zamykania
 • z końcówką do wspawania lub przyłączem kołnierzowym
 • dla aparatów leżących lub stojących
 • z pokrywą ochronną lub bez
   
high pressure quick opening closure, type clampring with hydraulic
Quick opening closure, type bayonett for gas industry.
quick opening closure, type clampring with handwheel
quick opening closure, type clampring with handwheel
quick opening closure, stainless steel, type clampring with handwheel