spawasz przy robocie

Produkcja

Oferujemy wykonawstwo aparatów, zbiorników, elementów rurociągów, różnorodnych konstrukcji spawanych oraz obróbkę mechaniczną wyprodukowanych wyrobów. Produkcja realizowana jest w oparciu o Państwa dokumentacjię i specyfikację kompletnie z materiałem lub z powierzonego materiału. Na życzenie organizujemy również dostawę wraz z montażem na miejscu. Produkcja realizowana jest w oparciu o przepisy Dyrektywy Ciśnieniowej 2014/68/EU lub AD2000 (HP0). Dalsze informacje otrzymacie Państwo po przesłaniu zapytania.

Przykłady projektów

Wymienniki ciepła

Wärmetauscher 1
Wärmetauscher 2
Wärmetauscher 3

Obudowy filtrów, mieszalniki

Obudowa filtra dla instalacji przygotowania wody
Obudowa filtra dla instalacji przygotowania wody
Obudowa mieszalnika dla instalacji przygotowania wody

Komory z podwójnym płaszczem

Ramy palet transportowych

Śluzy nadawczo-odbiorcza

Molchschleusen